9.8 /10 o.b.v. 220+ reviews!
Grootste van Limburg
5 min. vanaf de A2
Binnen enkele minuten geregeld

Privacy verklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De V.o.f. Playground X gevestigd te 5757 RP Liessel aan de Kanaalstraat 8 vertegenwoordigd door Ronald en Mark van Bussel hierna te noemen: Playground X.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Playground X verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Playground X verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag, gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijn

Playground X zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Playground X zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Wijzigingen

Playground X kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.